Kollektiva brev och Chäleks mums

Jag skrev nyligen om hur vi brevväxlade med Naturskolan genom att skriva brev tillsammans på iPad här. Att arbeta med ASL (att skriva sig till läsning) på det sättet kändes väldigt motiverande för eleverna. De fick en konkret mottagare att skriva till. Men det tangerade också STL (att skriva sig till lärande) då brev till och från Naturskolan berörde vad vi lärt oss och en utveckling av det.

Även denna vecka har vi skrivit brev tillsammans. Den här gången har vi gjort det för att avtacka och minnas en pedagog som varit hos oss och praktiserat. Vi har också ritat teckningar som vi ska montera i en bok till minne. När Helena instruerade gruppen talade vi om olika exempel på vad man kan skriva. Och det var tydligt att detta samtal fungerade som ett stöd för eleverna och underlättade för dem att skriva.

Då barnen skriver sig till läsning är det härligt att se hur de utvecklar sin förståelse för ord och hur de stavas. Varianter där Non Gong kan betyda någon gång och Chäleks mums förstås betyder kärleksmums är skrivningar som förgyller vår tillvaro i förskoleklassen. Barnen är logiska men språket innehåller mycket att lära som de ännu inte riktigt insett vidden av. Men det är alldeles utmärkt då det gynnar deras motivation och vilja att uttrycka sig i skrift. Metoden ASL kan här sägas inrymma ett mått av lek där barnen får känna att de har kontrollen (Lillemyr 2013). Problem som särskrivningar och stavning rättar vi därför inte på det här stadiet om inte barnen specifikt ber om det.

Litteratur

Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

Lämna ett svar