Boka aktivitet och sy bokstäver

Om dagarna har vi ofta i f-klassen vad vi kallar lärande lek. Det är ett tillfälle då vi organiserar barnen i mindre grupper för att spela spel, skriva på tavlan, pussla eller spela Lycko etc. Vi har också en ”mattelåda” och en ”svenskalåda” i vilka vi försöker variera övningar att hålla på med över tiden. I lådan för svenska hade vi idag bl a förberett för att några barn åt gången ska få lära sig att sy sin förstabokstav i ett papperskort. Det är lite pilligt men utvecklande och inte helt okomplicerat att sy. Men då vi introducerar för några barn åt gången går det bra att hinna instruera och hjälpa alla på traven. De som gärna vill men inte kan börja denna gång får lära sig att vänta på sin tur.

Idag började vi också använda vår tavla för att boka oss på olika aktiviteter under den lärande leken. Då ska barnen placera sitt namn i rutan för den aktivitet de ska göra. Det gynnar deras litteracitet då de ser nyttan med att kunna läsa  (Hagtvet 1990). Vi ser också att barnens läs- och skrivinlärning påverkas positivt av att laborera med namnen och se de olika aktivitetskorten som också innehåller text. De lär sig varandras namn och blir snabbt alltmer medvetna om olika bokstäver och bokstavsljud. Forskning visar att den viktigaste förberedelsen för att lära sig läsa är att utveckla en språklig- och fonologisk medvetenheten (Hagtvet 1990). Genom arbete med Bornholmsmodellen övar vi detta i språklekar varje morgon. Då vi dagligdags dessutom arbetar mycket med bokstäver och bokstavsljud gynnar vi också alla barns möjligheter att få en bra läsutveckling i lågstadiet. Det kan ju vara olika hur väl förberedda de är från förskolan och de kan vara olika hemmastadda med text. Vi ser ofta att barn som är välförberedda ofta vill mer medan andra skulle välja bort om de fick chansen. På det här sättet övar vi alla kontinuerligt och allas förmåga utvecklas också genom detta.

Källor:

Hagtvet, Bente (1990), Skriftspråksutveckling genom lek – hur skriftspråket kan stimuleras i förskoleåldern. Natur och Kultur, Stockholm

www.bornholmsmodellen.se

Lämna ett svar