Ordning är kalas!

Vi har haft lite spring på fritids och igår gjorde vi något åt det. Vi tillverkade en bokningstavla där barnen själva kan planera vad de ska göra. Åskådligt för alla. Vi talade om att när man valt aktivitet skulle man vara kvar i den i minst 20 min.  Och direkt spred sig lugnet samtidigt som mängden aktiviteter ökade.

Tavlan gjorde vi av baksidan på en gammal whiteboard från källaren. På tavlan tejpades ett rutnät. Barnens namn klipptes ut, plastades in och fick magnetband på baksidan. Likaså aktiviteterna fick sina magnetiska små skyltar. Tavlan hängdes lägligt på ett skåp som barnen passerar då de står i kö vid mellis.

Idag kunde barnen själva flytta sina namn dit de ville vara. De fick också en tydlig karta över vad alla höll på med. En karta som även gör att pedagogerna känner mer kontroll. Och när föräldrarna kommer hittar de lätt sina barn. Mycket lyckat tyckte vi alla!

3 comments for “Ordning är kalas!

Lämna ett svar