Läsa och hjälpa till på fritids

Idag jobbade jag några timmar på fritids efter förskoleklassens slut. Efter att ha varit ute med barnen några timmar på gården gick vi in för att göra mellis. Jag tog med mig några barn som gärna ville hjälpa till. De fick plocka fram smörgåsar förstås men sedan fick de också förbereda bokningstavlan som vi inrättat och som jag skrivit om förut här. Nu fick de titta i asken med skyltar och läsa på dem för att hitta vilka aktiviteter som vi skulle erbjuda. Det blev en del läsande och diskuterande innan vi var klara. Sedan var det bara att boka upp sig.

Att på detta vis låta text finnas i miljön runt barnen gynnar deras litteracitet – deras läs och skrivkunnighet (Eriksen Hagtvet 2006). Att få hjälpa till med vuxenaktiviteter uppskattas av barnen. Det kan också vara bra för oss pedagoger att ta tillfälle att knyta an med olika barn för att känna att våra relationer till dem är bra eller att förbättra dem.

Eriksen Hagtvet, Bente (2006), Skriftspråksutveckling genom lek, Natur och kultur

Lämna ett svar