Variera samlingen – cirkeldiagram 

Idag hade jag första samlingen efter lovet. För detta tillfälle tillverkade jag härom dagen ett cirkeldiagram med alla barnens namn. Lika många bitar som vi är i klassen alltså. Idag fick barnen sätta upp biten för kamraten bakom dem i ledet.

På detta vis tränar de på att läsa varandras namn. De uppskattar också att få göra något på tavlan då de går in i klassrummet. Då måste de skärpa sina sinnen och känner sig stolta då de hittat kamratens namn och placerat det i diagrammet. Koncentration och intresse kan beskriva stunden. De som behöver får stöd förstås så att alla lyckas och får tillfälle att repetera bokstäver i läsningen.

Nu får de ett första begrepp om vad ett cirkeldiagram är. Cirkel känner de till sedan innan och även diagram då vi tidigare jobbat med stapeldiagram. Jobba med diagram är kul och bra och kan varieras i det oändliga som jag skrivit om här. Cirkeldiagrammet är lite klurigare att tillverka men kan du variera på det här viset blir barnen fascinerade och det är mycket värt att fånga deras intresse.

Att på det här sättet arbeta med praktiskt material och laborera och tala om begrepp inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 2010). Detta gynnar alla barns förståelse för ämnet och inte minst barn med inlärningssvårigheter enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla. 

1 comment for “Variera samlingen – cirkeldiagram 

Lämna ett svar