Staplar av namn

På morgonen har vi samling och kontrollerar vilka barn i klassen som är närvarande och sjuka. Den här veckan har vi gjort en ny variant på uppropet. På tavlan har vi satt upp plastade kort med barnens namn huller om buller. Så ska de hitta sitt namn och placera det i stapeln för barn som är närvarande. Kvar blir de barn som inte är närvarande och de sätter vi i den andra stapeln.

På så vis introducerar vi stapeldiagram och barnen får öva på att läsa. Dag två ska de hitta kamratens namn. Jag står bredvid och stöttar så att alla lyckas. Så passar vi på och tala om hur många som fattas och hur många vi då måste vara här. En dag sparade jag gårdagens stapel och gjorde jämförelse mellan igår och idag. Var vi fler eller färre än dagen innan? På så vis övade vi på matematiska begrepp.

Att använda matematiska begrepp kopplat till praktiska övningar betonas av Gudrun Malmer i Bra matematik för alla (Studentlitteratur 2010) såväl som av Margaretha Forsbäck och Ingrid Olsson i Utematte för meningsfullt lärande (Mattemediamix, 2006).

3 comments for “Staplar av namn

Kommentera