Livets utveckling – beviset

imageFörra året läste vi om livets utveckling på jorden. Vi började med Big Bang och gick igenom alla de geologiska tidsåldrarna. Det var mycket uppskattat. Vissa årskurser gjorde en bok på ämnet och dessutom en film som summerade vad vi lärt oss. För att barnen ytterligare skulle påminnas om detta viktiga moment ur läroplanen tog jag upp frågan igen i år under bildlektionerna. Nu fick barnen göra sina egna fossil med hjälp av blålera, snäckor och gips.

image

Min utgångspunkt var de fossil som en gång upptäcktes av Charles Darwins farfar Erasmus och som vände upp och ned på hans och dåtidens föreställning om att jorden skapats såsom den såg ut av en högre makt. Erasmus undrade hur fossil av icke längre levande havsdjur kunde befinna sig i grottväggar under jorden där han levde i England. Han fick klart för sig att det var något som inte stämde i idén om livets skapelse. Men det tog lång tid innan denna kunskap bevisades och spreds till allmänheten. Inte förrän Erasmus barnbarn Charles Darwin hade forskat ett halvt liv lyckades han bevisa hur utvecklingen på jorden skett i verket ”Om arternas uppkomst”. 

Lämna ett svar