Öppna för pussel

En filtduk som rullas på en pappersrulle blir utmärkt förvaring av ett pussel ”in progress”.

För att stimulera våra sexåringar till nöjda skolbarn så söker vi ständigt efter spännande och utvecklande aktiviteter. Målet är att variera undervisningen för att utmana alla barn på sin nivå. Just den varierade undervisningens förmåga att skapa engagemang är nyckeln till att eleverna upplever skolan som relevant. Om utmaningar är på rätt nivå kan eleverna få ”flow” (Csikszentmihalyi) en uppslukande upplevelse av lärande. Att finna rätt nivå skapar motivation och ger studiero. Lärares förmåga att reflektera över och forma undervisningen för att alla elever ska lära är essensen i det formativa tänket (Wiliam 2013).

Rätt nivå på utmaning kan vara ett pussel med 200 bitar.

Att pussla är en bra övning i förskoleklassen där elever kan jobba enskilt eller tillsammans och öva koncentration, sortering, kommunikation, samspel och att se mönster. Men snart har eleverna pusslat färdigt med de enkla pusslen och vill ha nya utmaningar. Att skapa utrymme för att utveckla och fördjupa ett intresse är viktigt – progression. Då utvecklas elevens uthållighet, något som förebådar ett positivt förhållningssätt för att lyckas i skolan – ett growth Mindset (Dweck 2015).

Kanske passar ett 200 bitars pussel som får ta lite tid att färdigställa. För att hålla ordning på pusslet kan man göra som Viola Olsson gjort hos oss. Man pusslar på en filtduk och när det är dags att städa så rullar vi upp duken på en pappersrulle som vaktmästaren Kenta hjälpt till att finna. Mycket praktiskt och eleven kan fortsätta sitt arbete vid senare tillfälle utan att tappa bort något.

En pappersrulle med rejäl diameter är bra att rulla upp filtduken på.

Csikszentmihalyi Mihaly, (2016) Flow : Den optimala upplevelsens psykologi, Natur & Kultur Akademiska

Dweck Carol,(2015) Mindset – du blir vad du tänker, Natur & Kultur Akademiska

Wiliam, Dylan (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar