Mersmak för matte – öva genom lek

Så var det måndag och mattedax i skogen igen. Idag övade vi mer på dubbelt och hälften. Barnen jobbade i grupp och fick i varje grupp en siffra och en duk. På duken fick de lägga lika många kottar som siffran visade och dubbelt så många pinnar. Sedan gick vi runt och tittade och pratade om dubbelt och hälften med alla grupper. Det tog en bra stund men sedan var det dags för lek.

– Men vi vill fortsätta med matte. Kan vi få låna dina kort? Undrade Elvira och Nike. Det gick bra och så hittade vi på två nya lekar. I den första leken fick de dra varsitt kort ur leken. Sedan skulle de lägga lika många pinnar eller kottar som kortet visade. Därefter var det dags att räkna samman. Denna konkreta form av addition gjorde de några gånger. Sedan kom de på en ny lek själva. Nu blandade de korten och la ut dem upp och ned. Därefter turades de om att vända upp korten. Slutligen var det dags att lägga dem i ordning. Träna talraden alltså, jättebra!

Att arbeta med praktiskt materia,  som kottar och pinnar, inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 1999/2010). Detta gynnar alla barns taluppfattning och förståelse för ämnet. Men vi ska heller inte underskatta vad leken betyder för att barnen ska känna motivationen att arbeta på det här viset. Att visa respekt för barns lek är också ett ämne som betonas i boken Lek på allvar av Ole Fredrik Lillemyr (Liber 2013). Lillemyr refererar till Levy då han betonar att leken är ett område där barnets lust och inre motivation är nära kopplad till att barnet känner att det har kontroll över något där det sätter verkligheten åt sidan.

  • Gudrun Malmer (1999) Bra matematik för alla. Lund Studenrlitteratur
  • Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

1 comment for “Mersmak för matte – öva genom lek

Lämna ett svar