Hängslen, livrem och demokrati

Nyligen började ett antal sexåringar i skolan. Att de är fulla av förväntningar kan vi räkna med men det är inte givet att vi i skolan tar reda på vad de faktiskt hoppas få lära sig. Därför blev jag mycket glad att finna tecken på sådana samtal då jag såg ballonger på väggarna i våra förskoleklasser. Att barnen får vara med och tänka kring skolans innehåll är ett tecken på en demokratisk fostran som starkt präglar vår läroplan (Lgr 11 rev 16). Att fråga efter barnens förväntningar ger också möjlighet att dra nytta av den så kallade ”kamrateffekten” där somliga barn kan vara till stor hjälp att höja förväntningarna i en grupp. Kamrateffekten gynnas inte av vårt nuvarande marknadssystem då marknadskrafterna har en förmåga att sortera efter social tillhörighet (Kotler 1988). Som lärare är det därför än viktigare att hålla utkik efter hävstänger för att lyfta lärandet i vissa miljöer. Den möjligheten skapas då barnen som här både fått måla och skriva om sina förväntningar genom att göra ballonger i oljepastell och vattenfärg med texter i tusch. Trots att de små barnen sällan kan skriva vet de vad de vill skriva. Och då kan vi vuxna ju hjälpa dem med en förlaga att skriva av. På så vis börjar de träna på bokstäver och ord och att formulera sina tankar i ett huj. Och på samma sätt får vi syn på deras tankar – vi lär känna dem en smula. Att bygga relation och förstå eleverna betonas för att vi ska lyckas inkludera alla elever och på ett effektivt sätt ge den den undervisning de behöver (Ainscow et al 2012).

För att alla barn ska stimuleras använder vi oss på Kyrkskolan också både av analoga och digitala metoder för att lära oss bokstäver i förskoleklasserna. På iPad skriver vi oss också till läsning. Genom detta förfarande kan barnen lekskriva och med hjälp av paddans talsyntes börja bekanta sig med bokstäver, bokstavsljud, ord och meningar. För barn som har läs- och skrivsvårigheter eller motoriska bekymmer med bokstäverna ger den digitala tekniken ett särskilt stöd. Så får alla barn en möjlighet att lyckas med skrivandet. Positiva erfarenheter av skolan är viktiga för att eleverna ska bygga självkänsla. För elever som behöver utmaningar går det också bra att skriva digitalt. Men att jobba analogt med papper och penna är också bra. Det har nämligen visat sig att det analoga skrivandet har en bättre effekt på elevernas förmåga att minnas.Ibland då vi lyssnar till skoldebatten blir det väldigt polariserat. För eller emot digitalisering. För eller emot faktakunskaper. Pedagogiska trender är tyvärr ofta lite kategoriska i vårt avlånga land. Det är mycket antingen eller där man vill göra gällande att ett tidigare synsätt varit fel medan ett nytt synsätt är det rätta. Och visst har medaljen alltid en baksida och det är viktigt att fortsätta utvecklas. Men framför allt är det viktigt att variera metoder. Att variera metoder krävs av oss lärare för att vi ska lyckas med den stora variation som finns bland eleverna. När Hattie (2015) talar om att mästerliga lärare inte ger upp sina elever så innebär det också att läraren tar reda på och lär känna sina elevers tankar och känslor och använder detta för att variera sina metoder. Det innebär också att lärare utvecklar sina sociala färdigheter för att nå eleverna.Jag gläder mig åt de varierade metoderna som jag i veckan observerat i vår miljö. De är tecken på att vi äger både hängslen och livrem för att gynna lärande. Både digitala och analoga övningar alltså. Både estetiska arbetssätt och faktakunskaper. Både tid för rörelse men också lugn och koncentration. Den demokratiska aspekten att ta tillvara elevernas perspektiv är också en kärnfråga för alla lärare värda namnet. Att få tillgång till elevernas tankar och känslor är inte bara en glädjande detalj i vardagen utan också en av de mer magiska momenten i ett lärarliv – att få bidra till och att skåda in i framtiden.

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S., & West, M. (2012). Making schools effective for all: rethinking the task. SCHOOL LEADERSHIP AND MANAGEMENT, (3), 197. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezp.sub.su.se/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN321599107&site =eds-live&scope=site

Hattie J & Yates G (2015) Hur vi lär, Natur & Kultur: Stockholm

Kotler, P. (1988) Marketing Management, Analysis, planning, implementation and control, Sixth edition, Prentice Hall International Editions.

Lämna ett svar