Verkstad kring planeterna

Vi jobbar med tema rymden som jag skrivit om här. Barnen börjar nu få grepp om en hel del kring vårt solsystem. För att befästa kunskapen och variera oss jobbade vi igår med att färglägga, klippa ut och klistra upp planeterna på en svart bakgrund. En sorts modell. Denna tillverkades av en A4 som delats på längden och tejpats ihop. De fick en mall för att göra planeterna. Sedan tittade vi på foton och även en förlaga för att veta hur vi skulle färglägga. Jag visade också hur planeterna kan bli lite mer tredimensionella om man gör dem mörkare i kanterna.

Sedan blev det en härlig verkstad när alla satt och jobbade med färgläggning och att klippa och klistra. Vi sjöng också Planetvisan medan vi arbetade. Övningen avslutades med att vi skrev planeternas namn med vit penna på det svarta. Det var en rejäl utmaning för barnen att skriva, som de dock klarade med lite uppmuntran. Och det ska ju vara lite utmaning i lärandet. James Nottingham pratar om ”the learning pit”. I hans värld ska man ner i en grop eller en gruva för att finna kunskapen. Nina Crone kallar det en lärandeutmaning.Vi hade inte heller bråttom utan fortsatte arbetet även efter lunch. Vi trivs alldeles särskilt bra när vi tar oss tid och har sådana här mer praktiska inslag i undervisningen. Alla trivs, både vuxna och barn. Och det är förvånansvärt vad mycket vi får gjort i lite olika takt.Den här övningen passade riktigt bra i gruppen. De jobbade med liv och lust och då vi redan både gått igenom och repeterat ämnet var nog alla barn rätt väl införstådda med vad som pågick. I början av lektionen knöt jag också an till en utav barnens frågor, som de skrev i början av temat. Varför är Mars röd? Idag tog jag upp en annan fråga från barnen. Finns det utomjordingar? För att svara på det tittade vi på Paxi igen, avsnittet Finns det marsianer? Så spinner vi vidare på vårt tema som nu tog oss vidare till att tala om vad som är liv.

http://www.jamesnottingham.co.uk/learning-pit/

Lämna ett svar