Tema uppfinningar med drama och teknik

Då konferensen ”Ute är inne” gick av stapeln i Nynäshamn under förra veckan hade Svandammsskolan flera workshops på plats. I vårt nyrenoverade uteklassrum ”Grönan” huserade under torsdagen Eva Ahl, förstelärare i No och teknik med en workshop för mellan- och högstadiet. Här diskuterades uppfinningar, lektes 36-leken och dryftades tekniska system. Deltagarna fick också rikliga möjligheter att reflektera.

I diskussionen kom det upp en fråga om varför en övning var lagd ute då den skull kunna fungera lika väl inne? En bra fråga som fick deltagarna att fundera lite och tänka tillbaka till föreläsningarna under morgonen. Här drog vi oss till minnes Cecilia Boldemans redogörelse för hur forskning visar att utomhusmiljön kan vara hälsobringande då den uppmuntrar till rörelse samtidigt som den kan bringa ro, dvs motverka stress. Vi påminde oss också Stefan von Bothmers argument kring platsens betydelse. Stefan underströk att platsen i sig kan tillföra mycket. En upplevelse som ger avtryck i fler sinnescentra än hörsel och syn.På fredagen var det dags för övningar som gynnar rörelse och samarbete utomhus med dramapedagogisk grund. Bodil Sjöberg använder sådana övningar dagligen med sin klass för att skapa trygghet i gruppen och lära dem att leka och tänka tillsammans – kring samarbete och värdegrund. Hon är också en lärare som har rykte om sig att få barnen att verkligen lyssna – hon inger respekt. Något som kan vara bra då man jobbar med drama som ju även kan få barnen att ta mer plats. Bodil menar att hon genom åren kännt sig missförstådd då drama i klassrummet av hennes kollegor inte alltid ansetts vara något att trakta efter. Det är först nu på äldre dar som hon upplever att många är intresserade av hennes metoder i klassrummet.Denna gång hade hon skapat övningar med kopplingar till uppfinningar och teknik då de kunde fungera i TEMA med övningarna i teknik från torsdagen. Och som så ofta med drama och lek blev det många skratt. Att humor spelar en viktig roll för ledarskapet i klassrummet står klart. Ett klassrumsklimat med ingredienser som trygghet och humor gynnar också elevernas mod att skapa och vara kreativa enligt Rollo May (1975). Något som också poängterades i torsdagsföreläsningen av Åsa Falk Lundkvist med fokus på kreativitet och motivation.

1 comment for “Tema uppfinningar med drama och teknik

Lämna ett svar