Tema hälsa – med start i skogen

Att det är hälsosamt med utomhuspedagogik underströks på konferensen ”Ute är inne” som jag skrivit om här. I Cecilia Boldemans föreläsning redovisades att utomhusmiljön kan vara hälsobringande då den uppmuntrar till rörelse samtidigt som den kan bringa ro, dvs motverka stress. Något som efterfrågas i en stressig tid med mycket fara för övervikt redan hos barn. Därför kändes det extra bra att starta vår hälsovecka i skogen.

Vår skog ligger på en höjd. För att komma dit måste vi gå uppför en lång trappa. Då vi denna morgon klättrade uppåt kände vi tydligt hur hjärtat slog av ansträngning. Därför kom vi att prata om hjärtat och hur viktigt det är att anstränga det och få det att slå. För att det och kroppen ska bli starka och vältränade. Det var barnen med på. Här fungerar platsen utomhus som en faktor för att öka intrycket i lärmiljön, något som också påtalades på ”Ute är inne”. Efter detta samtal var det dags att leta upp påsen med vårt uppdrag som jag gömt i förväg. Idag fick vi i uppgift att mäta varandras fötter med kottar. En övning som har till uppgift att börja så sakteliga att uppmärksamma barnen på hur måttenheter fungerar och vad som utmärker dem samt lyfta fram begrepp som längd och bredd. Tack vare en missuppfattning kom vi också att tala om omkrets då ett av barnen mätte runt hela fotsulan. Som så ofta kan missuppfattningar leda till nya intressanta samtal och upptäckter. Idag tisdag använde vi våra namnkort i samlingen för att ta upp måndagens mätövning. Nu kunde vi se hur många kottar vi använt för att mäta våra fötter och utveckla vårt samtal kring det.Efter mätövningen i skogen var det dags för fri lek, något som uppskattas av många barn, men inte av alla. Några önskade sig tillbaka till skolgården. I det här fallet tror jag det var fotbollsplan och kamrater i årskurs 1 som hägrade. Men vi förklarade att vi tränar på att vara i skogen och att vi ska lära oss att hitta på saker att göra. Och det tog inte lång tid för barnen att komma igång. De som hade längtat till fotbollsplan hittade på en ny längdshoppslek. Forskning visar också att en oförutsägbar miljö gynnar barnens fantasi och samarbete – en gemensam lek (Eriksson Bergström 2012). Men innan allt flöt på fick vi också reda ut lite ”revirstrider” barnen emellan. Att vara närvarande som vuxen i utomhusmiljön med små barn är särskilt viktigt då den tillåtande miljön kan dölja att barn exkluderas (Engdahl 2009).

Referens hämtade ur en sammanställning om forskning:

Tallberg Broman, I, Vallberg Roth, A-C, Palla, L, & Persson, S, (2015) Förskola tidig intervention, Vetenskapsrådet

1 comment for “Tema hälsa – med start i skogen

Lämna ett svar