”Det blir lite verklighet” – skönlitteratur lyfter ämnen

Jag glömmer aldrig min historielärare Jörgen Anderssons på högstadiet i Ängelholm. Särskilt minns jag hans inledning av första världskriget. Var och en skulle läsa ett par sidor i en roman. Vad skulle det vara bra för? undrade jag som var en otålig själ. Det blev jag strax varse.

Då jag slog upp den anvisade sidan togs jag rakt in i leran på slagfältet. Det var oerhört drabbande. Soldaternas lidande blev vårt och jag minns hur någon spydde upp sina lungor efter att ha inandats senapsgas. Remarques På östfronten intet nytt fungerade som en injektion av verklighet. Vår upplevda erfarenhet från skyttegravarna bäddade sedan för det som komma skulle. Kriget kändes plötsligt väldigt relevant att studera. Läsningen av skönlitteratur hade skapat motivation.

Skönlitteratur ger ökad motivation och mening i Norrköping

Då jag besöker Lärarnas Forskningskonferens (LFK), i år på Tumba Gymnasium kommer jag att tänka på Jörgen Anderssons episka undervisning. Alma Jahic Pettersson
berättar hur bibliotek och skolor i Norrköpings kommun fått undervisningen i naturvetenskap och teknik att lyfta genom läsning av skönlitteratur. Här har lektorer i skola och universitet samverkat med bibliotek och skolor. I undervisningen om Kolets kretslopp har man använt skönlitteratur på flera sätt om jag förstår det hela rätt och dessutom arbetat med problemlösning och verkliga mottagare vilket ytterligare kan ha ökat motivationen:

  • Skönlitterär läsning för att förankra i verkligheten – en upplevd erfarenhet
  • Läsa utdrag ur böcker och bearbeta för att förstå och behärska användning av specifika begrepp.
  • Problemlösa i grupp för att motverka miljöproblem. (En viktig fråga i tider av miljöhot är att elever får tanka kring hur de kan bidra.)
  • Skapa collage och redogöra för slutsatser inför verkliga mottagare.
Olika erfarenheter genom skönlitteraturen

Även i sex och samtyckesundervisningen har bibliotekarien tagit fram passande böcker för att öka känslan av relevans. Hon förklara sig använda lättläst inte bara för att alla ska förstå men också för att det ska gå snabbt att läsa i anslutning till undervisningen.

Elever upplever ett ökat lärande i Norrköping med hjälp av skönlitteratur.

Två stora farsoter härjar den svenska skolan:

  • Vi läser för lite.
  • Elever stannar hemma i brist på mening.

I Norrköping verkar man ha hittat en medicin som råder bot på båda problem. Liksom min gamla idol Jörgen Andersson drar man nytta av skönlitteraturen för att lyfta ämnen.

Lämna ett svar