Variation, arbetsro och ett välkomnande klimat i f-klass

I förskoleklassen på Kyrkskolan har man i veckan jobbat med att studera rönnbär. Idén fick läraren Viola Olsson i ett kollegialt lärande med Kristina Skafvenstedt och Austin fjäril som jag skrev om förra veckan här. Tanken är att studera verkligheten och genom feedback utveckla förmågan att se och avbilda förlagan. Att synliggöra lärande och att öva upp uthållighet.Att ta in exempel utifrån för att jobba med i klassrummet är ett utmärkt sätt att upptäcka vår närmiljö (Lgr11 rev 16) . Att vi lär oss om arter i naturen är också viktigt för att utveckla språket såväl som att utveckla förmågan att värna vår miljö. Det borde vara en särskilt viktig fråga för kommande generationer med tanke på våra miljömässiga utmaningar. Att studera arter i naturen kan också kopplas till annat lärande om bokstäver etc. Jag har tidigare skrivit om hur man kan jobba tematiskt för att lyfta fram bokstavsljud, exempelvis r som i rönnbär här genom att väva samman lekar på idrotten med utepedagogik, gåtor, läsning och skrivning.

Då jag besöker förskoleklasserna i år är det härligt att se elevernas arbetsro. Ivana, Lotte, Viola, Margaretha och Andreas som jobbar här delar ofta eleverna i halvklass och mindre grupper, i olika aktiviteter och i olika rum både inne och ute. De hjälps åt att planera olika moment och på så vis ökar de variationen i undervisningen. De mindre grupperingarna gynnar också klimatet i klassrummet då det minskar risken för konflikter och köer. Att ha ett välkomnande klimat och en varierad undervisning betonas av forskning för att alla elever ska lyckas i skolan (Ainscow 2012).

Det välkomnande klimatet kan inte nog betonas och på vår skola är morgonfritids en viktig pusselbit som lyfts fram av nöjda föräldrar i förskoleklasserna i dessa dagar. Hit kommer många elever på morgonen och får frukost och träffar kamrater och pedagoger innan skolan böjar. Att de blir sedda och känner sig välkomna är grundläggande för att de ska trivas i skolan. Här upplever föräldrar att Mona och Johnny skapar struktur och trygghet i mötet på morgonen. Och en trevlig och välkomnande känsla då de hälsar, ser och talar med barn och föräldrar. Även pedagoger från förskoleklassen är också på plats tidigare i år för att skapa tillfällen att knyta an till elever och vårdnadshavare. Att bygga relationer till eleverna betonas som en viktig fråga för att lyckas med undervisning. I tidiga år är den relationen nära kopplad till vår relation och förståelse för både elever och vårdnadshavare.

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. & West, M. (2012): Making schools effective for all: rethinking the task. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 32(3) 197-213.

2 comments for “Variation, arbetsro och ett välkomnande klimat i f-klass

Lämna ett svar