Vi minns året i F-klass

På onsdagarna skriver vi på i-pad i F-klassen. Barnen jobbar två och två för att kunna hjälpa varandra. Då vi är två pedagoger i gruppen delar vi upp oss så barnen får turas om att skriva. Vi har haft många olika ämnen att skriva om under året. Vi har skrivit om utflykter och högtider och årstider. Vi har också skrivit frågor till vårt tema om rymden och även fakta som vi fått reda på.

I onsdags skrev vi om sånt som vi särskilt kommer ihåg från F-klassen. Nu provade jag bikupa innan jag delade ut paddorna. Det var mycket lyckat på förmiddagen. (Gruppen som skrev efter lunch var lite mer splittrad/trött). De talade en stund med varandra och berättade sedan för kamraterna om sina minnen från året. Sedan fick de skriva. Ett bra tillfälle att komma ihåg året samt att se barnen och bekräfta dem i sådant som de särskilt uppskattat.

Lämna ett svar