Variera samlingen

Idag varierade jag samlingen med hjälp av de plastade kort med barnens namn som jag skrev om i förra veckan. Idag fick barnen en fråga att ställa till kamraten bakom sig. Hur många syskon har du? Sedan skulle de leta upp kamratens namnkort och placera det i ”rätt” kolumn. Även Husni, från Somalia och Mona från Egypten som var på besök hos oss idag fick svara på frågan. Och han hade 9 syskon, medan hon inte hade några. När alla hade gjort diskuterade vi diagrammet och använde begreppen fler än och färre än. Vi räknade också hur många vi var och vem som fattades. På det här viset får barnen:

  • träna på att läsa varandras namn,
  • lära känna varandra,
  • träna matematiska begrepp samt
  • bekanta sig med stapeldiagram.

Att använda matematiska begrepp kopplat till praktiska övningar betonas av Gudrun Malmer i Bra matematik för alla (Studentlitteratur 2010) såväl som av Margaretha Forsbäck och Ingrid Olsson i Utematte för meningsfullt lärande (Mattemediamix, 2006).

1 comment for “Variera samlingen

Lämna ett svar