Mönster, mönster

Att klippa och klistra mönster är en kul övning som alla barn kan lyckas med och knyter an till matematik i lägre åldrar. Med lite färgat papper och kanske som här även lite glansigt sådant blir möjligheterna att hitta på något oändliga. Enklare och svårare mönster, noggrant klippta och lite friare tillyxade. När de blir till färggranna remsor på det här viset gör sig alla olika mönster bra på sitt sätt. Även här finns det möjlighet att se ett individuellt uttryck hos barnen om vi ger möjlighet till det. Att tillåta att olikheter synliggörs och respekteras kan betecknas som en interkulturell aspekt som gynnar tolerans i gruppen. Att bli sedd på lika villkor i sitt eget individuella uttryck stärker känslan av att vara sedd för den man är. Här har vi delat ett A4 på längden och fogat samman dessa till en lång remsa. Därefter fick barnen hämta färgat papper och glansigt papper för att klippa i. Övningen tog ca 60 min. Idén kommer från Kristina Skafvenstedt.

image image image

Lämna ett svar