Rytminstrument-tema ljud

Varje tema ska ha ett praktiskt avslut också om du frågar mig. Ett moment som gestaltar och lyfter fram det som vi har jobbat med. Gärna något som kan visas upp för en publik. På så vis kan vi få ytterligare tillfälle att lära oss genom att lära andra. Men det kan också ge oss nya sinnliga erfarenheter som gynnar vår förståelse och vårt minne och våra förmågor att bygga, färgsätta och framträda.

Vi avslutade tema ljud med att bygga maracas av toarullar. Och sedan använde vi dem då vi vandrade in i vår avslutnngskonsert. Mycket effektfullt och populärt bland barnen som fick vara med och göra skillnad bland skolbarnen. Och med syskon och föräldrar på besök har vi slutit cirkeln. Att knyta an till familjen och skapa intresse och samtal där – mycket verkligare än så blir det kanske inte.

            

Lämna ett svar