Gör ditt eget konkreta material

20140513-100928.jpg

I lägre åldrar är det inte svårt att entusiasmera barn med konkreta övningar i matematik. Att som pedagog göra sitt eget material är bruklig inom Montessoripedagogiken. Här ser vi ett sådant exempel där barn i förskolan övar taluppfattning genom att räkna snäckor och kombinera antal med siffra.

Att arbeta med praktiskt material inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 2010). Detta gynnar alla barns taluppfattning och förståelse för ämnet och inte minst barn med inlärningssvårigheter enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla. 

Vad för material som kan användas för de praktiska laborationerna är upp till dig att bestämma om du gör ditt eget material. Här finns det oändliga möjligheter att botanisera i naturen men även i kulturen. På vår skola har vi en Pippiväska full av gamla kastanjer som kan användas till många olika räkneövningar och det är tydligt att barnen uppskattar känslan av att hålla i dem. Men vi har också material med guldstjärnor, tygblommor, bilder på motorcyklar, snäckor osv. Endast fantasin sätter gränser.

Lämna ett svar