Tolka inte diagnoser som fan läser bibeln!

Då jag lyssnar på skoldebatten hör jag röster som vill minska på intryck pga att vissa elever är känsliga. Pratet om NPF-säkring påminner mig om myten om lärstilar som kommersialiserades stort på 90-talet. I sin värsta form tolkades lärstilarna som att vi skulle anpassa undervisningen till enskilda elevers behov. Som om vissa elever bara skulle lyssna eller röra sig för att lära. Det vore att sänka förväntningarna och göra eleverna till offer. Istället visar sig en varierad undervisning vara nyckeln till att stimulera olika sinnen och få eleverna att tänka – lära (Shimamura 2018, Sherrington 2020, Bennet 2020).

Vi behöver naturligtvis fundera på hur det kan bli bäst för var och en. Placering kan spela stor roll och avskärmning kan vara bra. Men när man vill ta bort alla intryck för att inte störa enskilda elever så har man hamnat snett med undervisningen. Då läser man diagnoserna som fan läser bibeln. Talet om Npf-säkring ger mig lite sådana vibbar. Är det kanske vissa kommersiella intressen som trycker på? Det är nog så viktigt för läraren att förstå sina elever för att få dem att utvecklas. Än viktigare är ordning, struktur och rutiner i klassrummet som skapar stöd för eleverna (Benett 2020).

Hjälpmedel för elever kan också vara till nytta. Men fokus på diagnos och enskilda behov kan också slita sönder den kollektiva processen att undervisa. Att ta bort alla intryck är en sådan snubbeltråd. Bilder och texter i klassrummet kan istället vara till nytta för förståelse och för att tydliggöra pedagogiken. Att vara explicit och tydlig är essensen för att alla elever ska lyckas. Exponera elevernas alster är också ett medel att öka deras motivation (Berger i Sherrington 2020) Om vi vill lyckas i klassrummet måste vi tro på undervisningen som en kollektiv process. Kulturen och den sociala arenan i rummet är vårt främsta medel för inkludering och effektiv undervisning. Vi måste se upp med att tolka diagnoser fanatiskt!

Intryck är bra med ordning i klassrummet

Bennett Tom (2020) Running the rom, the teachers guide to behaviour. John Catt Education

Sherrington Tom & Caviglioli (2020) Teaching WalkThrus: Visual Step-By-Step Guides to Essential Teaching Techniques, John Catt Education

Shimamura, Arthur (2018) MARGE
A Whole-Brain Learning
Approach for Students and Teachers
https://shimamurapubs.files.wordpress.com/2018/09/marge_shimamura.pdf

1 comment for “Tolka inte diagnoser som fan läser bibeln!

Lämna ett svar