Hej Hyper! – teater som förändrar

I Nynäshamn har vi ett samarbete med Friends. Det har gett oss möjligheten att se musikalen Hej Hyper som handlar om M, en liten tjej som blir väldigt arg emellanåt. Men hon är också både intensiv, rolig, uppfinningsrik och har ett särskilt intresse för fåglar som hon gärna läser och berättar om. Att se det positiva i varje barn och bygga på det är något som förordas för att skapa ett hälsofrämjande/salutogent klimat. Genom den här fina föreställningen får vi tillfälle att möta M och se hur hon har det. Vi får också tillfälle att prata om hur det kan vara när man får utbrott eller har diagnoser som autism och ADHD.

Genom konsten kan vi få syn på oss själva och teater är ett fantastiskt medel för att berätta en historia och diskutera den. I våra klasser har den varit mycket uppskattad bland både elever, lärare och föräldrar. Föreställningen och samtalen lyfter på locket till ett hemligt rum och då har den också förmågan att förändra – skapa medvetenhet. Då jag var ute i en klass och stöttade läraren fick jag nu veta från en flicka i gruppen att hon hade autism och önskade sig mer utmanande uppgifter. När barn själva kan förstå vad de behöver och stå för det är vi på god väg. Det är nämligen genom att utmana elever på rätt nivå som vi förmår att engagera dem i lärande. En varierad och flexibel undervisning och ett välkomnande klimat utmärker klassrum och skolor som lyckas inkludera alla elever och ge dem möjlighet att utvecklas (Ainscow, Dyson, Goldrick & West 2012).

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S.  & West, M. (2012): Making schools effective for all: rethinking the task. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 32(3) 197-213.

Lämna ett svar