Dubbelt, hälften och nya konstellationer

Vi fortsätter med dubbelt och hälften i vårt uteklassrum. Då det börjat töa blir det inte längre fråga om snöbollar. Däremot tittar det fram gamla löv, pinnar, stenar och gamla kolbitar som kan användas för att gestalta olika antal. Liksom förra veckan får barnen parvis dra ett kort. Nu ska de lägga upp kortets antal men också dubbelt så många alternativt hälften så många. Att arbeta med praktiskt material inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 2010). Detta gynnar alla barns taluppfattning och förståelse för ämnet och inte minst barn med inlärningssvårigheter enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla. En annan tanke som slog mig då vi var ute och lekte efter vårt arbetspass var att barnen börjar hitta nya och utvidgade relationer för sin lek. Då grupper är i en ständig process av utveckling kan det vara intressant att delta och observera i barnens fria lek där de själva har utrymme att organisera sig. Här kan det också vara positivt att stötta för den som behöver hjälp att komma in i leken. Men det är också bara roligt att veta vad de tänker – lära känna dem.

Litteratur

Gudrun Malmer (1999/2010) Bra matematik för alla. Lund Studenrlitteratur

Lämna ett svar