Utmärkta läromedel om rymden

Jag har tidigare skrivit om hur vi jobbar med tema rymden i förskoleklass bl.a. här. Där pratar jag mest om musik och film som vi använder. Jag vill förtydliga att filmerna om Paxi är oerhört bra upplagda och barnen lär sig massor. Särskilt avsnittet om Paxi och solsystemet ger en mycket god förklaring kring hur det fungerar med dag och natt, dygn och år och planeter och annat. Den är också framtagen av European Space Agency (ESA). Och det märks att de kan sin sak. En ytterligare fördel med filmens upplägg är att den avslutningsvis repeterar alla nya begrepp med bildstöd i slutet av filmen. Missa inte den!

Men hos oss börjar vi alltid våra teman med avstamp i högläsning. Sandvargen (Lind 2016) är en utmärkt bok som tar upp existentiella frågor vilka är utmärkta att använda för att samtala med barnen. Men den tar också upp rymdfenomen. Att barn får prata om sina egna erfarenheter med inspiration från böckerna är något som gynnar deras utveckling och som vi gör för lite av i skola och förskola (Nilsson 2013). Jag har skrivit lite om hur vi jobbar med Sandvargen här och här.

En annan bok som vi sedan använder för att börja tala om rymden, tyngdlöshet och rymdfärder är Här kommer rymdskeppet (Norlin 2012) som handlar om pojken Halvan och rymdfärjan. Den är full av olika begrepp kring teknik och fysik men väldigt mycket på barnens nivå då den handlar om Halvan som leker att han är astronaut men hamnar mitt i en mycket realistisk bild av en rymdfärd. Boken läses med fördel uppdelad i 2-3 avsnitt då den just är så full av begrepp som vi behöver lyfta fram och tala om.

När vi använder oss av iPad för att skriva oss till läsning(ASL)/skriva oss till lärande (STL) är det tydligt hur mycket barnen tagit till sig. De har namn på planeter som de vill skriva men även deras bilder tyder på en utvidgad förståelse för solsystemet.

Lind, Åsa (2016) Sandvargen, Rabén & Sjögren

Nilsson Jan (2013) Litteraturläsning i förskolan, Skola och samhälle http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/jan-nilsson-litteraturlasning-i-forskolan/

Norlin Arne (2012) Här kommer rymdskeppet, Rabén och Sjögren

1 comment for “Utmärkta läromedel om rymden

Lämna ett svar