Min familj med ASL och antal

Vi har börjat skriva oss till läsning på iPad som jag skrivit om bl. a. här. Idag skrev vi om våra familjer. Men innan vi började fick barnen fråga varandra hur många de var i sina familjer och sätta kamratens namn vid rätt siffra i diagrammet som jag ritat upp på tavlan. Efter att vi presenterat dagen återvände vi till diagrammet för att samtala om olika antal och jämföra staplarna med hjälp av ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999). Vi kommer in på tal och antal, ordningstal och begrepp som fler än, färre än, flest osv. Idag nöjde vi oss med en uppgift där barnen fick öva på att skriva datum och sitt namn ,mamma och/eller pappa samt vilket antal barn. Så nu fick de tänka lite på antal igen vilket är bra för att få en god taluppfattning. För de som inte kan många bokstäver var detta en stor utmaning. De behöver stöttning vilket de får av mig men även av sin kamrat som de skriver med i par. De som redan kan många bokstäver uppmuntrade jag att dessutom skriva namn på sina föräldrar och/eller syskon. På så vis utmanas även de.Efter att ha skrivit ritar vi och nu var det dags att rita människor! Det är svårt tycker en del. Då modellerade jag hur man kan rita människor på tavlan genom att först göra en streckgubbe som man sedan ”klär på”. Nu gick det lättare.

Det blev väldigt fint med alla familjerna på vår vägg utanför klassrummet. Den här övningen kändes nog meningsfull även för vår nyanlända flicka från Syrien som liksom alla de andra fick tillfälle att presentera sig lite mer utförligt efter sin förmåga.Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedts

Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

Lämna ett svar