Tema R, räven, rönnbär och radkull

I veckan har vi sysslat med bokstaven R i återkommande aktiviteter. Att repetera och dra sig till minnes vad man lärt med jämna mellanrum är ett bra sätt att förankra kunskaperna i långtidsminnet. I början av veckan läste vi en gåta om räven. Sedan gick vi ut och plockade bär och löv av rönn för att gestalta stora och lilla r i ett foto. En dag färglade vi en räv, skrev bokstaven i våra skrivböcker och klippte ut R ur tidningar. Vi har också skrivit på i-pad (STL) för första gången och då fick bokstaven r vara med. Idag hade vi idrott och då skrev vi bokstaven R som ett delmoment i en hinderbana samt avslutade veckan med ”radkull” . Det är en lek där barnen står på rad. Den som står först i ledet ska fånga den som står sist. Men kullaren får bara springa motsols runt raden. Tröttnar kullaren springer den in och ställer sig bredvid någon i raden och så blir den personen kullare.

1 comment for “Tema R, räven, rönnbär och radkull

Lämna ett svar