Bra matematik med svampsjuka

Min kollega Helena Gerner har inte legat på latsidan under höstlovet. Istället har hon tillverkat ett antal nya material för att lära matte och svenska. Idag fick eleverna prova och det är tydligt hur variation gynnar barnens engagemang och intresse.

Ett härligt ”höstmaterial” har hon gjort av pressade och plastade lönnlöv med olika antal svarta prickar på (lönntjärfläcksvamp, en vanlig svampsjuka på lönn men ofarlig). Här ska man räkna och koppla ihop antal med siffra och även talen skrivna på svenska. Mycket uppskattat och bra för att träna taluppfattning och läsning.

Att på det här sättet arbeta med praktiskt material inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 2010). Detta gynnar alla barns taluppfattning och förståelse för ämnet och inte minst barn med inlärningssvårigheter enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla. 

Lämna ett svar