Jordens utveckling och vårt välbefinnande

I årskurs tre har de studerat jordens utveckling och lärt sig en hel del om fossil på senaste tiden. De imponerade på mig då de kan göra skillnad på Trilobiter och Otoceratiter och har också letat upp exempel på sådana i våra 50-talsgolv som jag skrev om förra veckan här. Idag då jag var på besök i ett av klassrummen hittade jag också exempel på många olika stenar som fröken samlat och nu lät exponera på ett bord vid fönstret. Här fanns både vulkaniska stenar och fossil av olika slag som barnen fick plocka med.Att ge barnen möjlighet att känna på och undersöka objekt som knyter an till kunskaperna förhöjer intrycket av det vi studerar. Att inte bara läsa och skriva om utan även känna på och fotografera gör intrycket av ämnet mer varierat för att inte säga verkligt. Att jobba så i tema kan gynna förståelsen för ett ämne då ingångarna till kunskapen blir flera och flera ämnen med fördel kan knytas samman. På Kyrkskolan jobbar vi cykliskt i tema så att vi också kan utveckla och bygga upp materialet för våra studier över åren. Vi kan köpa böcker som passar och låna av och delge varandra pusselbitar för att utveckla och variera det tematiska lärandet.Vikten av att variera kan inte betonas nog. Det är en fråga som vi också bör tänka på när det kommer till barnens och våra egna rörelsemönster. Att inte bara bli sittande på en stol hela dagen utan att hitta tillfälle att resa sig och belasta vår benstomme är en förutsättning för att skelettet ska utvecklas. På en föreläsning om vikten av rörelse fick vi i Nynäshamn nyligen ta del av skrämmande skillnader i benstommen mellan barn som tränar och rör sig och andra som inte gör det utan istället sitter många timmar framför skärm och spelar. Skillnaden i benstruktur var skrämmande då barn som sitter mycket inte utvecklar en stabil struktur utan får ett skörare skelett. Föreläsningen var del i ett samarbete mellan Stockholmsidrotten och vår kommun som ska gynna barnens möjligheter att röra sig mer i skolan och ta fler pauser – brain breaks för att öka koncentrationen. I förskoleklassen träffade jag idag en lärare som tagit intryck av informationen och möblerat om rummet med ståbord som omväxling. Där fick barnen stå och pyssla tillsammans idag. Så provar vi nya vägar för att utveckla våra metoder i hopp om att vara en skola där vi kan lära för livet.

Lämna ett svar