Sexåringar söker sitt spår

Det är en ynnest att få undervisa sexåringar då deras kunskapstörst är stor och viljan att öva likaså. Idag observerade jag att några barn härmat mina teckningar på tavlan. Jag ritade där ett antal illustrationer härom dagen då vi sjunger en sång på engelska och behöver använda bildstöd. Nu hade barnen i leken härmat alla teckningarna. Det är kul att notera barnens egen inre motivation att lära. Det värmer ett lärarhjärta.

Kommentera