Utveckla meningar

Idag var jag på besök i ett klassrum hos Anneli Allen då barnen fick jobba med att utveckla meningar. Det hela började med att vi hämtade en mycket kort mening från en av barnens bänkböcker. Den korta meningen skrev Anneli på tavlan. Därefter förevisade hon hur man kan utveckla meningen först med ett ord och sedan med allt fler ord i olika exempel.

Därefter var det barnens tur att prova. De fick skriva på sina små whiteboardtavlor och då de var klara med sin mening visade de upp. Anneli gick runt och läste allas meningar högt. Och jag gick också runt och läste och uppmuntrade alla att jobba. Det är viktigt att alla känner att vi ställer höga förväntningar på dem. (Jansson 2001, Hattie 2008). Det är en förutsättning för att de ska kunna lyckas. Att stötta är också viktigt såklart. Ibland behöver vi vara lite stränga och komma med konsekvenser (annars får man göra klart på rasten..) men de flesta barn kommer igång bara man pysslar om dem lite och odlar relationen till dem så att de känner att vi är intresserade av vad de har att berätta/skriva. Så skapar vi en tillgänglig lärmiljö.

Barnen är förstås kluriga och hittar på roliga meningar så det blev en del skratt. Skratt är också viktigt och att alla kan få lyckas och känna sig sedda och bekräftade med sina idéer. Idag skrev alla och gjorde sitt bästa. För klassen som är full av tävlingsinriktade och sportiga elever som dock inte alltid är stora vänner av att skriva var detta en perfekt övning. Det blev liksom lite sport av att hitta på något riktigt klurigt med flera ord och få det uppläst inför kamraterna. Att skriva på mini-whiteboard har också något opretentiöst över sig. Bokstäverna fungerar även om de inte är perfekta. Berättandet blir det viktiga. Och det får vi inte glömma att språk är kommunikation och mening.

Jansson U (2010) Delaktighetens villkor. Från pågående forskningsprojekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet

Hattie J (2009) Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analysen relating to achievement. London: Routhlege

Lämna ett svar