Hej efisar! Brev om äventyret i ettan.

Utmärkta lärare i tidiga år är inte sällan ”doers” som håller ett högt tempo och lyckas skapa en engagerande undervisning där elever rycks med och motiveras att prestera väl. En sådan lärare är en tidigare kollega Therese Fredrikson. Jag har tidigare skrivit om hur hon lät ettorna skriva brev till oss i förskoleklassen här. Att använda sig av verkliga mottagare är ett grepp som höjer angelägenhetsgraden i klassrummet (Shimamura 2018). Dessutom ger övningen eleverna stöttning i innehållet genom en gemensam jämförelse på tavlan. Att samla klassens idéer i ett Venndiagram gör eleverna till resurser för varandras lärande (Wiliam & Leahy 2015). Därtill undervisas de explicit i hur brevet kan börja och sluta. Sådan tydlig pedagogik med stöttande åtgärder ger alla elever möjlighet att lyckas.

Brev från en etta.

I år tipsade jag lärarna i åk 1 på min nuvarande skola om övningen genom att dela mitt gamla inlägg. Jag kom med idén lite sent så det blev svårt att hinna med hela uppgiften. Men det hindrade inte en annan utmärkt lärare Helena Prior från att låta eleverna skriva. Hon tände direkt på upplägget med de verkliga mottagarna. Som erfaren lärare vet hon att det kan göra susen. Det är ju också en utmärkt övning för att runda av ettan och tänka tillbaka. Eleverna skrev så pennan glödde och hon var mycket nöjd. Breven lämnade hon till lärare i F som läste upp dem i f-klassen pga tidsbrist. Även där lyssnade eleverna och visade stort intresse för innehållet. Att få brev från kamrater i ettan är stort. Innehållet är på barnens nivå och förbereder dem för övergången. Men brevskrivning skapar också relationer eleverna emellan. Det är en viktig fråga för ett välkomnande klimat där elever lyckas i skolan (Ainscow et al 2012).

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. & West, M. (2012): Making schools effective for all: rethinking the task. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 32(3) 197-213

Shimamura A (2018) Marge. A whole-brain learning approach for students and teachers, https://shimamurapubs.files.wordpress.com/2018/09/marge_shimamura.pdf

Wiliam, Dylan & Leahy, Siobhan (2015) Handbok i formativ bedömning, Stockholm: Natur & Kultur

Lämna ett svar