Ettorna skriver brev till oss

I förskoleklassen har vi idag fått ta del av brev från årskurs 1 som de kom och läste för oss i klassrummet. I breven jämför de skoldagen i ettan med skoldagen i F och förbereder därigenom våra elever för övergången (Lgr 11). Samtidigt får ettorna en verklig mottagare för sina brev, vilket säkert gynnar deras motivation. Deras lärare Therese Fredriksson brukar också vara bra på att hitta på övningar med verkliga mottagare. Ibland hamnar elevernas brev i lokaltidningen. Det hände när de ville uppmana folk i kommunen att kasta mindre skräp efter skräpplockardagen. Övningen att skriva brev och göra jämförelser inleddes med ett samtal där klassen jämförde verksamheterna i F och ettan genom ett Venndiagram på tavlan. Eleverna fick också en introduktion i hur man kan börja och sluta ett sådant brev.

1 comment for “Ettorna skriver brev till oss

Lämna ett svar