Dubbelt och hälften – läsa, räkna och leka

Vi jobbar vidare med dubbelt och hälften för att alla barn ska lära sig begreppens betydelse och hinna öva lite på att räkna med dem. Att variera och repetera är viktigt för att kunskap ska plantera sig i långtidsminnet. Och det behöver inte vara för lätt. Att skifta mellan utmaningar och övning är det bästa sättet att lära påtalar James Nottingham som talar om ”lärgropen” som vi måste ner i för att lära oss på djupet – The LearningPit – eller en lärandeutmaning i Nina Cronees översättning. Men det skulle också kunna översättas till en lärandegruva där vi måste stiga ned för att få fram ädlare kunskaper. Här är gropen/gruvan en bild som gestaltar den svårighet som det kan innebära att faktiskt förstå ett begrepp. Det ska vara lite utmaning och ansträngning. Det är då vi verkligen lär. Denna lärgrop kan vi sägas ha besökt igår förmiddag då vi trädde armband efter instruktion. Barnen jobbade parvis och agerade på så vis lärresurser för varandra (Wiliam & Leahy 2015:177-207). Vi lade ned lite extra krut på att planera hur de skulle grupperas för att gynna alla. Att på så vis fundera kring placering och gruppering kan ses som ett viktigt sätt att anpassa undervisningen så att alla barn kan lyckas – generella anpassningar Skolverket 2014). På eftermiddagen var det dags för oss att öva på dubblor på idrotten. Nu hade Helena satt upp lappar på väggen 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vi pratade om talen och repeterade att de var jämna tal. Nu skulle barnen stå på led i grupper bakom en given linje längre ned i salen. Första man i varje lag fick nu slå en stor skumgummitärning. Om den visade 4 skulle barnet springa till dubblan – 8 som satt uppsatt på väggen.Det var ingen tävling, påtalade Helena. Det var nog bra för då barnen börjar springa kan känslorna bli heta. Nu slog de tärningen och sprang till sina dubblor. Stod det redan någon där bytte de av varandra. Först hade vi 2 lag och därefter 4. Vi fick tillfälle att träna mycket och stämningen var hög men inte alltför kaotisk. Att räkna kan ju vara svårt nog ändå.

http://www.jamesnottingham.co.uk/learning-pit/

Skolverket (2014) Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes

Wiliam, Dylan & Leahy, Siobhan (2015) Handbok i formativ bedömning, Stockholm: Natur & Kultur

1 comment for “Dubbelt och hälften – läsa, räkna och leka

Lämna ett svar