Stöttning till skrivning i samlingen

Jag har skrivit om hur vi jobbar med namnkort i samlingen för att lära oss att läsa men även matematik här. I samlingen låter vi dessutom barnen presentera dagen för att de ska bli sedda men också för att gynna alla barnens koncentration. Förutom att barnen får presentera dagen stavar de också på tavlan namnen på de kamrater som är borta. De får välja om de vill skriva själva eller hämta de kvarvarande namnlapparna. Glädjande nog väljer de i allmänhet att skriva själva. Även de som ännu inte kan alla bokstäver vill försöka skriva med stöd från klassen som ljudar och oss fröknar som kan peka på bokstäverna vid behov. På det här viset gynnar vi ett tillåtande klimat där det viktiga är att våga vilja försöka. Att välja att öva och göra sitt bästa trots att man inte kan allt är ju en framgångsfaktor om något. Det ligger nära det ”grit” eller ”djävlar anamma” som efterfrågas av Dweck (2015) bland andra.

Litteratur:

Dweck Carol,(2015) Mindset – du blir vad du tänker, Natur & Kultur Akademiska

Lämna ett svar