Mera namnkort i samlingen

Jag har tidigare berättat om hur barnen lärt sig läsa varandras namn genom att laborera med namnkort i samlingen. Då de går in genom dörren får de en fråga att ställa till kamraten bakom. Sedan ska de placera kamratens kort i diagrammet på tavlan. Härom dagen tog vi reda på varandras födelsemånad. Idag letade vi namnets slutbokstav. På så vis tränar vi läsning, månader, fonologisk medvetenhet och lite av varje. Barnen lär sig saker och lär känna varandra samtidigt. Nu har de blivit jätteduktiga på att läsa och skriva och det barn som presenterar dagen skriver numera namnen på frånvarande kamrater på tavlan. Vi andra hjälper till och ljudar.  Vi räknar också förstås hur många som är borta och hur många som är närvarande. Denna dagliga rutin är uppskattad och ett efftektivt moment för repetition. Och det är inte dumt för repetition är ju all kunskaps moder.. 

1 comment for “Mera namnkort i samlingen

Lämna ett svar