Mera tiotal – nu på idrotten

Idag hade Helena med sig en hel back med kaplastavar och några stora tärningar till idrotten. Stavarna hällde hon ut på golvet på andra sidan idrottssalen. Nu fick barnen jobba i lag för att springa och hämta kaplastavar efter att ha slagit tärningen.

De turades om att slå och springa iväg. När första man hämtat sina stavar och lämnat dem hos laget blev det dags för näste man. Så samlade vi kaplastavar på hög. När alla stavar var slut satte sig lagen ned för att räkna sina stavar. Och nu var det ganska många stavar. Och alla barn började räkna olika delar sina högar. Det blev lite rörigt..

Men då kom vi på att dela upp dem i grupper om 10. På så sätt fick vi överblick och det blev lätt att kontrollräkna. Och så fick vi möjlighet att räkna med tiotal igen. Och kaplastavarna blev vårt laborativa material.

Att på det här sättet arbeta med praktiskt material inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 2010). Detta gynnar alla barns taluppfattning och förståelse för ämnet och inte minst barn med inlärningssvårigheter enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla.

Malmer Gudrun, Bra matematik för alla, (Studentlitteratur 2010)

Lämna ett svar