Vingar i naturen

Idag studerade vi några av skolgårdens träd. Vi tittade på oxel och ek men även på lönn och lind. Vi studerade bladens form och letade upp frön. Vissa utav ekollonen hade börjat gro där de låg på marken. Vi ska nog ta och försöka plantera dem. Vi satte på oss näsor av lönn och tittade på den vingformade fröställningen. Jag tänker att det blir lättare att minnas när vi gjort något speciellt med trädens frön eller blad. Så kom vi till Linden. Här plockade jag ned och de små helikopterlika fröställningarna så att alla som ville fick chans att flyga dem. Det är kul med naturens egen inbyggda teknik! Vi sade trädens namn tillsammans i talkör. Därefter lekte vi bland alla de vackra höstlöven. Barnen började energiskt samla lövhögar. Det är också typiskt i utemiljön att samarbete uppstår. En oförutsägbar miljö gynnar barnens fantasi och samarbete – en gemensam lek (Eriksson Bergström 2012). Utomhusmiljön gynnar barns interaktion, samspel och språkliga färdigheter då de spenderar mer tid i förhandlingar med varandra kring lekens gemensamma förståelse i utemiljön (Änggård 2009, Björck-Åkesson m.fl. 2014). Några begravde sig under ett det eldgula täcket medan andra hoppade i sina lövhögar! Hösten är härlig om man har rätt kläder. Referenserna hämtade ur en sammanställning om forskning:

Tallberg Broman, I, Vallberg Roth, A-C, Palla, L, & Persson, S, (2015) Förskola tidig intervention, Vetenskapsrådet

Lämna ett svar