Utmana med bingo

Många barn i förskoleklassen börjar nu kunna läsa så smått. Därför kände vi att det var dags att utmana gruppen med bingo. I en del av gruppen spelade vi ett bingo som finns i Bornholmslek med vanligt förekommande ord på tre bokstäver. Det är ord som och, han osv. Ord som är bra för eleverna att känna igen som helord – ordbilder då de ofta dyker upp i text. I den andra gruppen spelade vi ett bingo med ord på två bokstäver som vi gjort själva. Barnen gillar verkligen bingo så det är bra att kunna dela upp dem i grupper. När de vet hur det går till är det också något de kan spela själva i grupper i lärandeleken. Vi förvarar våra bingon , liksom mycket annat material som vi tillverkat själva i pappersaskar. På så vis håller vi ordning och underlättar förvaring.

Kommentera