Hur gammal är du?

Idag hade vi bara en kort stund att samlas i skolan innan vi skulle iväg till simhallen. Jag frågade barnen vad de tyckte vi skulle ha för någon övning då vi gick in i klassrummet. De önskade att få använda våra kort och fråga varandra något igen. Sagt och gjort. Jag hämtade korten och fick hjälp att sätta upp dem på tavlan. Sedan skulle de fråga kompisen bakom i ledet hur gammal den är och leta upp kamratens namn bland korten för att sätta det i rätt stapel. Jag fick rita ut en x- och en y-axel på diagrammet. Under y-axeln skrev jag siffran 5 och 6.

Som brukligt då vi gör den här övningen tycker barnen att det är spännande. De koncentrerar sig på vad som händer framme vid tavlan. De lär känna varandra genom frågorna och övar på att läsa namnen på korten. Då vi var klara pratade vi om diagrammet, räknade staplarna högt, diskuterade hur många barn som saknades, hur många vi var i halvklass osv. Genom att korten är konkreta somboler för varje barn blir det enkelt att prata matematiska begrepp i anslutning till laborerandet. Här får man lätt ideer till nya ämnen. Att använda matematiska begrepp kopplat till praktiska övningar betonas av Gudrun Malmer i Bra matematik för alla (Studentlitteratur 2010) såväl som av Margaretha Forsbäck och Ingrid Olsson i Utematte för meningsfullt lärande (Mattemediamix, 2006).

Kommentera