Håll i och håll ut – även under Corona

Synliggöra lärande av bokstavsljud.

Avslutningen närmar sig med stormsteg. Hinner vi med något mer så här i sluttampen kan man fråga sig? Jodå, det är nu vi behöver lägga in en spurt för att knyta ihop säcken för vissa stödinsatser. I förskoleklassen kan det vara mycket värt att screena ytterligare en omgång för att se vad vissa av eleverna lärt av bokstavsljud. På så vis hinner vi synliggöra för eleverna vad de lyckats lära sig och ge dem positiv feedback efter sina ansträngningar.

En ny färg vid varje tillfälle för kontroll.

De som inte kunde alla bokstäver i slutet av mars har nämligen arbetat intensivt i appen Bornholmslek med att bygga ord de sista veckorna i klassrummet. En liten stund varje dag ca en kvart. Det är mycket effektiv träning som brukar ge resultat. De har också deltagit i undervisningen förstås, som också byggt på och befäst deras kunskaper. En lärare har också givit eleverna i läxa att träna. Att vårdnadshavare är med på spåret och hjälper till är bra. Att eleverna stöttas tidigt är också mycket viktigt för att de ska nå målen och inte hamna på efterkälken.

Efter hand lär vi oss allt som vi tänkt.

Nu sätter vi oss ned tillsammans eleven och jag och tittar på bokstäverna och vad eleven klarat vid tidigare kontroll. Kan eleven benämna några ytterligare bokstavsljud? Den här gången markerar jag med en ny färg för att eleven tydligt ska se sin stegvisa utveckling och vad hen lärt. Det är förvånansvärt vad fort det kan gå med inlärningen för 6-åringarna vid systematisk träning. Vi vill också ge de här barnen tillfälle att hinna läsa en liten bok vid detta tillfälle. En sådan erfarenhet brukar boosta deras självkänsla och göra susen för lusten att läsa.

Vi läser en enkel bok för att boosta självkänslan.

Sällan känns enskilt stöd så tillfredsställande som vid sådana här tillfällen. Nu blir mötet en bekräftelse på elevens förmåga och ett tillfälle att understryka hur viktig och framgångsrik den dagliga träningen i klassrummet är och hur elevens envisa arbete ger resultat. Det är ett sätt att skapa ett ”dynamiskt mindset” (Dweck 2013) hos eleven. Med det menas att eleven får en insikt om att ansträngning lönar sig. Något som kan gynna deras möjligheter att lyckas i skolan. Att peka på vad elever gjort rätt är också mycket bra enligt modern kognitionsforskning. Det är nämligen klarlagt att det är just då vi pekar på vad eleverna gör rätt som de faktiskt lär sig och utvecklas. Särskilt påtagligt är det för barn som är yngre än ca 11år.

Barn lär av att få veta när de gör rätt.

Dweck Carol,(2015) Mindset – du blir vad du tänker, Natur & Kultur Akademiska

Lämna ett svar