Variera och möblera för koncentration

Förra veckan jobbade vi med bokstaven A. Som introduktion läste jag i samlingen en gåta om apan. Här introduceras ett djur för varje bokstav genom ledtrådar. Barnen som tror sig veta svaret sätter pekfingret på näsan. I slutet räknar jag 1-2-3 och så får de säga svaret i talkör. Den här gången fick vi också tillfälle att prata om begrepp som däggdjur och flock. När barnen gissat tittar vi på bilden på baksidan. De gillar verkligen djur.Vi undersökte också innehållet i en hemlig påse med flera saker på a och sorterade och talade om dem. Den här analytiska övningen liknar Brasses lek (Vad ska bort?). Istället frågade Helena denna gång efter vad som var lika. Barnen fick komma med olika förslag på hur sakerna kunde hänga ihop. Klassen hade förslag utifrån form, färg och betydelse. Men då vi nu talade mer om detaljer kring de här olika sakerna så benämnde vi dem flera gånger och då blev det också tydligt att bokstaven a kan uttalas på olika sätt i början på ord – fonologisk medvetenhet. Och det är ju mycket bra att lära sig att a kan vara kort a som i alfabete och anmanas eller långt som i apa. Vi skrev också A med penslar och vatten utomhus efter rasten. Nu fick eleverna jobba i par och samsas om en kopp vatten. Vi hade förberett par för att de ska få tillfälle att bekanta sig med sina nya klasskamrater och vänja sig vid att bli grupperade av oss lärare på olika sätt. Sedan gick vi gick in och färglade apan och skrev i vår skrivbok. Att få en skrivbok och få jobba själva verkar barnen tycka är särskilt tillfredsställande. Det är så härligt att se dem ta sig an sina uppgifter med stor koncentration. Hos oss sitter de under sådana arbetspass placerade mot fönstret eller mot väggen vilket underlättar allas arbetsro. Att barnen kommer igång med lagom uppgifter i förskoleklassen är viktigt för deras framtida utveckling i skolan. Då får det erfara att de har förmågan att lyckas med sk. uppgiftsorientering.

2 comments for “Variera och möblera för koncentration

  1. 28 augusti, 2018 at 18:41

    Härligt! Jag tycker om när folk bryter mot normen. I ett högstadieklassrum ställde läraren sitt bord längst bak i klassrummet istället för vid tavlan för att kunna se vad eleverna gjorde på sina datorer och få bort stöket från tavlan. Läraren hade ofta mycket papper där. Vid tavlan fanns istället ett ståbord för läraren och bredvid en hylla med förbrukningsmaterial, ifall datorerna inte kunde användas. Att ställa borden längs väggarna var nytt för mig, men en fantastisk idé. Tack för den!

  2. kulturpedagogik.se
    10 september, 2018 at 05:20

    Vad bra! Ska vi undervisa med datorer kan sådan möblering vara mycket viktig. I datasalarna såg man alltid skärmarna. Men nu jobbar ju elever med laptop. Viktigt att inte släppa eleverna till för mycket eget ansvar om alla ska lära.

Kommentera