Våga synas och kartlägga på kul

Vi vet alla hur starkt ett första intryck kan vara. I linje med detta betonas betydelsen av övergångar mellan skolformer. Det förefaller rimligt då det är i övergångarna som elever bildar sig en uppfattning om hur det kommer att vara i den nya miljön. Därför fokuserar vi i våra övergångar numera även relationen till andra barn. Bland annat har vi ett system för faddrar, något som jag skrivit om här och här.

Så här i början av terminen är det också viktigt att låta barnen få etablera ett positivt intryck av sig själva inför varandra. Barnen får ju även sina första intryck av kamraterna här i början. Därför stannade vi ute efter rasten härom dagen. Vi samlades i vårt uteklassrum Grönan för att leka några namnlekar och höras och synas inför varandra.

lek 1

Efter att ha bildat en cirkel genom att hålla varandra i händerna släppte vi taget. Nu fick en presentera sig:

– Hej, jag heter Helena!

Därpå springer hon runt inuti ringen medan vi andra klappar och hejar på:

– Helena, Helena, Helena….!

Nu ska vi alla göra detsamma i tur och ordning. Om någon tvekar springer fröken med i cirkeln.

Lek 2

Nästa lek har sina rötter i drama och trygghetsövningar som är viktiga där. Den går till så att vi presenterar oss och samtidigt gör vi en rörelse:

– Hej, jag heter Helena och jag gillar att simma. (Gör simmande rörelse)

– Hej Helena! Svarar alla i cirkeln gör simmande rörelser.

Skulle något barn tveka här hjälper vi till. Vi behöver vänta in barnets svar. Sedan kan vi stötta genom att hitta på en rörelse till det de gillar. Viktigt är att försöka hålla tempot och behålla en positiv känsla i leken. Det brukar bli lättare efter hand då barnen får ideer av varandra. Börja därför gärna med barn som känner sig säkra i sammanhanget.

Kartläggning på kul

En annan sak vi gjorde härom dagen var att kartlägga barnens relationer genom att fråga om vart de gått i förskola. Som inträdesbiljett (Wiliam 2013) i samlingen får de leta reda på sitt namn och sätta namnet på tavlan. Vi använder våra namnlappar som jag skrivit mer om här. Nu får vi något som liknar ett stapeldiagram över olika förskolor. Det ger inte bara ett bra underlag för att räkna och samtala med matematiska begrepp som flest, lika, hur många och ordningstal etc. Det kan också fungera som en kartläggning av barnens relationer. Jag brukar ta ett foto över grafen som jag kan titta på senare under året för att förstå och stötta dem att utveckla ett större nätverk. Det kan också komma till nytta då barnen ska grupperas som läranderesurser (Wiliam & Leahy 2015:177-207) för varandra under året.

William, Dylan (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, Lund: Studentlitteratur

Wiliam, Dylan & Leahy, Siobhan (2015) Handbok i formativ bedömning, Stockholm: Natur & Kultur

Lämna ett svar