Förr och nu – Elsa Beskow, naturen och mångfalden

Vi brukar ha litterära teman på skolan med jämna mellanrum. I år arbetar vi med Elsa Beskow och lärarna knyter detta till ett tema om förr och nu. Beskow själv var utbildad bildlärare från Konstfack och mycket av vad hon skrivit och ritat har pedagogiska ambitioner för barn i skolåldern. Hennes alster fungerar fortfarande i skolan då de på ett fantastiskt sätt speglar arter i naturen och årets växlingar – ämnen för en röd tråd i tidiga år. Jag har tidigare skrivit om hur vi använt Elsa Beskow här, här och här.

Sov du lilla Videung
Illustration: Elsa Beskow text: Zackarias Topelius

I veckan hörde jag hur en lärare Susanne Ågren sjungit Sov du lilla videung med en klass och även fördjupat sig i skolan förr och nu. Att sjunga är ett bra sätt att språkutveckla och när vi sjunger i kör synkroniseras vår hjärtrytm (Vickhoff et al 2013). Det innebär att vi minskar stress och bygger psykisk hälsa samtligt som vi lär. Därför borde vi sjunga mer med eleverna och gärna också sjunga för varandra i skolan. Under lärarutbildningen minns jag att Beskow kom upp med koppling till mossiga perspektiv på familj, genus och etnicitet. Det kan vara bra för en lärare att vara medveten om då alla elever ska känna sig delaktiga och representerade i klassrummet. I ett tema om förr och nu sätts den Beskowska verkligheten i ett historiskt perspektiv där skillnader mellan förr och nu med naturlighet kan diskuteras och lyftas fram. Normer påverkar vår identitet och vad vi tror är möjligt. Därför är det en kärnfråga i skolan om vi vill att alla barn ska utvecklas.

I vår skola på landet är naturen stor.

I vår skola på landet är naturen stor. På rasten kan vi så här års höra sångsvanarna trumpeta som en hälsning till våren. En större grupp svanar håller till på åkern utanför våra fönster. Det står inte på förrän ormvråken kan siktas då den hovrar och jaga småvilt i vårsolen över samma gärde. Att undervisa om naturen ligger nära till hands då den är allorstädes närvarande i vår närmiljö (Lgr 22). Naturen är också en viktig fråga i vår tid med tanke på klimatförändringar och hotet mot biologisk mångfald.

Sångsvanar återvänder
foto Bertil Sundberg

Beskow kan hjälpa oss att lyfta fram naturen och årstidernas växlingar. Naturen i sig kan också användas för att synliggöra mångfalden och hur vi tillsammans kan lyckas lösa problem. Flyttfåglar är ett utmärkt exempel. Deras flykt till sydligare breddgrader och återkomst om våren visar hur vår planet är globalt sammanflätad. Om vi läser mer om fåglarna ser vi att flera arter som tidigare varit hotade idag har bättre utsikter tack vare bland annat förbud att använda miljögifter som DDT. En fågelbok på nätet kan vara bra att besöka med eleverna för att läsa mer men också för att lyssna till och se fåglarna. Här finns också länkar till livestreamade kameror från olika fågelbon i Estland. Titta gärna på det med elever. I vår kommun finns goda möjligheter att studera fåglarna i verkligheten, något jag skrivit mer om här.

Vickhoff, B., Malmgren, H., Åström, R., Nyberg, G., Ekström, S.-R., Engwall, M., et al. (2013). Music structure determines heart rate variability of singers.Front. Psychol. 4:334. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00334

Lämna ett svar