Bedöma och utveckla undervisning

Undervisa är ett underbart jobb då arbetsmiljön är god. Just i dagarna avnjuter jag sådan guldkant i tillvaron genom min roll som specialpedagog/biträdande rektor. Jag kartlägger nämligen elevernas kunskaper i matematik i årskurs 1 med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd. Låter det torrt och tråkigt? Det är det verkligen inte. Det är ett härligt sätt att komma samman med eleverna och lära känna dem genom att laborera med praktiskt material, klura och ge feedback på ansträngning.

Det är lätt att gnälla på våra skolmyndigheter men nu måste jag hylla Skolverket. Det är ett mycket bra material som tagits fram för att finna elevernas kunskaper och lyckas utmana dem på rätt nivå. Stunden för matematik blir på det sättet inte bara ett medel att bedöma utan också en möjlighet att utveckla och utmana eleven vilket brukar leda till ökat intresse och engagemang. Precis som det ska vara i formativ bedömning för att gynnar elevernas motivation och självaktning (Wiliam 2013). Det är kul att vara lärare!

Wiliam, Dylan (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar