Kunskap och erfarenhet som utvecklar tanken – tema hälsa

Vi har haft tema hälsa denna vecka på Kyrkskolan f-3. Då har vi organiserat flera olika aktiviteter som blandats med mer traditionella lektioner-teori. Både kunskaper och erfarenheter alltså. Att lära för livet och att odla sin hälsa handlar ju inte bara om att sitta på en stol. För att utbilda barn krävs både teoretiska och praktiska moment i variation. Inom specialpedagogiken talar man om en varierad och flexibel praktik för att alla barn ska lyckas inom gruppen. I temaarbete får eleverna också många olika vägar in till ämnet vilket knyter samman kunskapen till en helhet – ett system. Och det är just sådana mer komplexa former av sammanlänkad kunskap som gör det möjligt för oss att memorera större mängder av detaljer och lagra dem i långtidsminnet.

I grundskolans tidiga år är eleverna särskilt mottagliga för kunskap i en sådan miljö där deras egen (praktiska) erfarenhet knyts till mer abstrakt kunskap. Så kan de skapa en helhet och en förståelse som grundar sig i något som de konkret erfarit. Det låter kanske alldeles självklart för oss som jobbar med barn. Men ingenting är självklart då vi står i klassrummet. Än mindre om vi diskuterar frågan på sociala media. Att hålla balansen mellan teori och praktik är faktiskt en nyckelfråga för god undervisning i lägre åldrar. Det är också en fingertoppskänsla för individuella behov och en balans mellan praktiskt och teoretiskt som utmärker de utmärkta lärarna på vår nivå. Och inte att förglömma – ett tillåtande klimat där alla får plats.

Under vår hälsovecka har eleverna denna gång fått prova yoga och dans, De har lärt sig om hjärt- och lungräddning och fått öva på det. De har haft samarbetsövningar/lekar ute med blåbärssoppa och öppen eld i den tidiga vårsolen och bitande vinden. Många röda kinder observerades vid detta tillfälle. Vi har också sjungit sånger om vänskap med vår fadderklass. Och så har vi pratat om hälsa, sömn, kost och motion förstås. Vi har lyssnat till våra hjärtans slag och i matsalen avslutades veckan med smoothie och överraskning. I klassrummet fick vi också tillfälle att skära fruktsallad och äta den.

Som avslutning fick eleverna också med sig en bingotalong över sportlovet. På den har vi lagt upp ett antal aktiviteter som kan vara bra för hälsan. Tanken är att eleverna ska kryssa i vilka aktiviteter de gjort under lovet.

hälsobingo

Att jobba tillsammans i tema har många fördelar då vi i kollegiet kan inspireras av varandra och odla ett lärande bland oss pedagoger. Då vi delar övningar och reflekterar tillsammans över hur våra aktiviteter fungerar kan vi få en djupare bild av vad som händer i klassrummet. Detta är också en ingrediens i skolutveckling, att idéerna kommer från verksamhetens golv. Viktigt är att samtalen fokuserar vad som händer i klassrummet- vår praktik, men det är också viktigt att vi kopplar vårt tänkande till teori för att kunskapen ska få vingar (Folkesson 2004, Rönnerman 2012).

 

Folkesson L (2004). Perspektiv på skolutveckling. Lund: Studentliteratur

Rönnerman K (red) (2012) Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund.(2 uppl.) Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar