År F-3

Bokstäver blir ord

27 september, 2017

Jag har skrivit om hur vi jobbat tematiskt med bokstäver bl.a. här. När vi nu hunnit med några stycken så har det blivit dags att förvandla dem till ord. Det gjorde vi idag med hjälp av både EPA (enskilt, par, alla) och STL (skriva sig till läsning på iPad). Jag har varit lite skeptisk...

Read more »

Tema hälsa – med start i skogen

26 september, 2017

Att det är hälsosamt med utomhuspedagogik underströks på konferensen ”Ute är inne” som jag skrivit om här. I Cecilia Boldemans föreläsning redovisades att utomhusmiljön kan vara hälsobringande då den uppmuntrar till rörelse samtidigt som den kan bringa ro, dvs motverka stress. Något som efterfrågas i en stressig tid med mycket fara för övervikt redan...

Read more »

Tema uppfinningar med drama och teknik

25 september, 2017

Då konferensen ”Ute är inne” gick av stapeln i Nynäshamn under förra veckan hade Svandammsskolan flera workshops på plats. I vårt nyrenoverade uteklassrum ”Grönan” huserade under torsdagen Eva Ahl, förstelärare i No och teknik med en workshop för mellan- och högstadiet. Här diskuterades uppfinningar, lektes 36-leken och dryftades tekniska system. Deltagarna fick också rikliga...

Read more »

Workshop på ”Ute är inne”

22 september, 2017

I veckan arrangerade Utenavet och Nynäshamns Naturskola en konferens i utepedagogik här i Nynäshamn. Det var kul. Vi fick tillfälle att hålla workshop kring våra metoder och staden invaderades av människor från hela Norden med intresse för konceptet utepedagogik. Till vår workshop kom långväga gäster från Island och Finland. Men hit kom också kamrater...

Read more »

Skogen och ”lärgropen” – en lärandeutmaning

21 september, 2017

Vi gick vår årliga höstvandring idag med båda förskoleklasserna tillsammans. Det innebar att vi tog bussen en bit ut från Nynäshamn för att vandra ett avsnitt på Sörmlandsleden. Ryggsäckarna var fulla av matsäck och vi var fulla av förväntan. Och vi blev inte besvikna. Att traska genom skogen över stock och sten svetsar oss...

Read more »

Tema R, räven, rönnbär och radkull

20 september, 2017
Tema R, räven, rönnbär och radkull

I veckan har vi sysslat med bokstaven R i återkommande aktiviteter. Att repetera och dra sig till minnes vad man lärt med jämna mellanrum är ett bra sätt att förankra kunskaperna i långtidsminnet. I början av veckan läste vi en gåta om räven. Sedan gick vi ut och plockade bär och löv av rönn...

Read more »

Konst i skogen

18 september, 2017
Konst i skogen

Idag var vi i skogen som vanligt på måndag förmiddag. Vi gjorde lite olika övningar kring udda och jämna tal bland annat som jag skrivit om här. Efter uppdraget var det fri lek, vilket barnen uppskattar. Några barn plockade blåbär, vissa lekte i en koja, andra lekte med stenar och svampar. Jag passade på...

Read more »

Udda och jämna tal

18 september, 2017
Udda och jämna tal

Idag gick vi till skogen som vanligt på måndagar. Där hade jag gömt en tygpåse med vårt uppdrag. Nu fick barnen leta efter det. Barnet som hittade påsen skulle gömma sig på samma ställe. När alla hittat fram samlades vi och läste uppdraget som i leken Sardinburken. I påsen låg kort med siffrorna 1-9...

Read more »

Skogen i våra hjärtan

14 september, 2017

Idag gick vi till skogen för att hämta pinnar. Vi behöver dem för att göra ramar till våra självporträtt. Därför tog med oss en påse och tågade iväg par om par med våra i-padkompissar. Det är nya ”kamratpar” som vi gjort i samband med att vi skriver oss till läsning på i-pad. Och fast...

Read more »

Leka och lära

14 september, 2017

I vår förskoleklass försöker vi att göra mycket lärande i lekens tecken. Vi har Lärandelek som jag skrivit om tidigare här. I begreppet syftar vi på lek i den bemärkelsen att barnen gör något där de har kontroll och där de sätter verkligheten åt sidan (Lillemyr 2013). Men det är inte bara fri lek...

Read more »