Berätta genom boksamtal

Berätta är en underskattad väg att motivera till uppmärksamhet och något vi bör göra mer för att väcka intresse i skolan (Shimamura 2018). Det blev vi påminda av nyligen vid en kick-off på Skolverkets läslyft. Att berätta väcker spänning. Hur ska det gå? Då är det ingen elev som gäspar. Som mycket god undervisning kan det kräva planering. Ibland är det svårt att finna vägen till vårt eget personliga berättande som lärare. Då kan boksamtal vara en nyckel där egna erfarenheter och minnen kan väckas till liv.

Mappar med böcker till varje grupp

Vi arbetar med läsprojekt i årskurs 1!under ledning av en kollega Susanne Ågren. Det har visat sig vara bra för läsflyt och förståelse men även för intresset för böcker. Dragningskraften har sin källa i samtalet som fördjupar gemenskapen då vi berättar och lyssnar till varandra. Att prata om böcker är ett utmärkt sätt att etablera en social arena – en gemenskap (Nilsson, Wagner & Rydstav (2008). Under läsprojektet läser vi böcker varje morgon i smågrupper på nivå och samtalar kring Chambers frågor:

  • Vad gillade du? (Bra/intressant)
  • Vad gillade du inte? (Läskigt/äckligt)
  • Vad undrade du över? (Konstigt)
  • Fanns det något du kände igen? (Mönster)
Anteckningar

Jag uppskattar verkligen Aidan Chambers batteri som är större än så här men de här frågorna är så enkla och toppen för att hitta bra samtal. Vi tänker tillsammans om böckerna och vad som sker i dem. Vi får tillfälle att berätta om egna erfarenheter. Under samtalet antecknar vi efter förmåga och sedan går vi åter till klassen. Vid återkomsten utvärderar vi tillsammans för att följa upp våra mål och vad vi kan bli bättre på. Att lyssna, att inte avbryta, att tänka, att följa texten med fingret, att samarbeta. Utvärdera är viktigt!

Chambers, Aidan (1998) Böcker inom oss: Om boksamtal. Rabén & Sjögren

Nilsson, Wagner & Rydstav (2008) Vilja och våga : temaarbete i grundskolans tidigare år Studentlitteratur

Shimamura, Arthur (2018) MARGE
A Whole-Brain Learning
Approach for Students and Teachers
https://shimamurapubs.files.wordpress.com/2018/09/marge_shimamura.pdf

Lämna ett svar