De goda lärarna..

Elevers förmågor i förskoleklassen avspeglas i både text och bildarbete

På senare år har vikten av goda lärare betonats. John Hattie är en av de forskare som bidragit till att vi talar om mästerliga lärare och vad de gör. Han menar att lärarens mästerlighet handlar om att inte ge upp eleven. Det låter mycket som tålmodighet och det är nog så viktigt. Vi behöver tro på alla elever (förväntningar) men vi behöver också kunna variera våra metoder, menar Hattie, för att ge eleverna det erforderliga stöd som krävs för att de ska lyckas (Hattie & Yates, 2014). Inom det specialpedagogiska fältet talas mycket om att vi vill bygga relation till eleverna för att de ska finna en känsla av delaktighet som fungerar motiverande (SPSM 2018). Genom att lära känna elevernas egenheter och intressen får vi nycklarna att ge det efterfrågade stöd som ger motivation åt elever och sporrar dem att utvecklas. Ett sätt att lära känna eleverna är förstås att odla en dialog. Ett annat sätt kan vara att observera vad eleverna gör, dvs. vad och hur de kommunicerar. Att SE DETALJERNA i deras ansträngningar. Det kan ske i alla ämnen men även då de kommunicerar i bild eller i lekens värld. Så kan läraren finna elevernas förmågor och egenheter bland detaljerna och lär därmed känna eleven.

Ibland blir jag trött i skolan. Av prat om ekonomiska neddragningar och vikariebrist. Men så träffar jag en inspirerad lärare som är sprudlande uppfylld av de fantastiska Sorundakyrkor som eleverna ritat i samband med bokstaven S i förskoleklassen. Som är uppfylld av elevernas aktiviteter och förmågor och deras personliga uttryck. Som vill att jag ska komma in och titta på de fantastiska kyrkorna. Då blir jag glad igen och känner att det är roligt i skolan. Lärare som ser sina elevers ansträngningar och låter sig överraskas av detaljer i elevernas uttryck. Det är de lärarna vi vill vara.

Hattie J & Yates G (2015) Hur vi lär, Natur & Kultur: Stockholm

SPSM (2018) Szönyi K, Söderqvist, T, Delaktighet– ett arbetssä tt i skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet—ett-arbetssatt-i- skolan.pdf/

Lämna ett svar