Legendariska lärare och mogna elefanter

Sonen har just bytt skola. Att välja och byta är inte okomplicerat och omgärdat med viss oro för oss alla. På förra skolan f-6 trivdes han verkligen och han var mycket fäst vid sin huvudlärare som var erfaren. Hon jobbade en hel del med drama och lek i undervisningen samtidigt som klassen sporrades till hög måluppfyllelse. För sonen som gärna uttrycker sig muntligt var det en trygghet. Han hade goda möjligheter att visa vad han gick för trots att han inte är bäst på att skriva. För den erfarna pedagogen var drama och lek ett sätt att jobba med demokratiuppdraget, gynna trygghet och studiero samt träna muntliga moment. På slutet fick vi höra att han undrade hur han skulle klara sig utan henne. Men nu har han alltså kommit till nästa skola. Han har fått nya lärare på högstadiet. Här är det annorlunda. Men inte på ett dåligt sätt. Nu går han i en ny klass. Den är lugn menar han och han trivs. I morse sa han om sin nya lärare:

– Hon är legend.. Hon finns med på sociala media så det blir inget tjafs och drama (konflikter) i klassen. Hon är med i vår klassgrupp så ingen skriver något dumt.

Han kan ”snappa” henne på sociala media för att fråga om en läxa och det är en stor trygghet märker vi. En tillgänglig vuxen och en lärare man lätt kan få kontakt med om det är något man undrar kring läxan eller utflykten.

Det får mig att tänka på de unga elefanterna i Krugerparken. De som gick bärsärk och man undrade vad det var för fel. Efter undersökningar kom man fram till att det saknades mogna individer i parken. Man provade därför att plantera in några äldre individer och med ens började de unga att uppföra sig. Man noterade inga kraftmätningar mellan de äldre och de yngre. Men de äldres närvaro spelade en väsentlig roll. Jag tänker att den här lärarens närvaro på sociala media påverkar klassens förmåga att uppträda respektfullt mot varandra. Det är guld värt för trivsel och studiero. Och liksom den tidigare mentorn på mellanstadiet fanns med i leken finns den nya läraren med i flödet på sociala media. På så vis liknar båda lärare de inplanterade elefanterna som skapade ro i gruppen. De är båda tillgängliga och närvarande. Denna närvaro leder till ett positivt klimat och gynnar elevernas delaktighet (SPSM).

SPSM (2018) Szönyi K, Söderqvist, T, Delaktighet– ett arbetssätt i skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet—ett-arbetssatt-i- skolan.pdf/

Lämna ett svar