Miljö för matematik

Jag har länge tänkt att jag skulle göra en ”permanent” tallinje på tavlan i förskoleklassen. Tanken är att kunna visualisera/konkretisera matematiken på tavlan på flera sätt. Vi brukar ju använda oss av våra namnkort om mornarna för att räkna och laborera med antal. På så vis tränar vi taluppfattning och övar samtidigt på matematiska begrepp. Genom det laborativa materialet bli matematik konkret. På så vis lyckas alla barn följa med i våra resonemang och upprätthålla koncentrationen. Nu hittade jag färgad tejp i skolans materialförråd. När skolan är slut är det också skönt att i lugn och ro göra en sådan här förberedelse. Jag diskuterade med min kollega Helena och vi kom fram till att nederkanten på tavlan skulle användas till linjen. På så vis kommer vi på barnens nivå. I vårt klassrum leker barnen mycket skola. Det innebär ofta att de skriver namn. Det händer också att de räknar. Jag tror att tallinjen också kan uppmuntra till att skriva siffror och att räkna. Om vi hittar ett bra sätt att använda den kommer barnen vilja härma oss. Jag gjorde en linje med 5 cm mellanrum mellan markeringarna. På så vis blir det gott om utrymme att skriva siffrorna för både oss och barnen. Jag satte också en grön markering vid var 5:e markering så att vi lätt kan få överblick över antal. Siffrorna får vi skriva dit själva och på så sätt kan tallinjen också anpassas efter vad som diskuteras. I förskoleklassen handlar det främst om att räkna hur många som är borta och därefter dra slutsats om hur många som är närvarande och tvärt om.

Här skulle man också kunna tänka sig att introducera negativa tal genom att skriva 0:an i mitten. Ska sägas att det nog passar bättre för lite äldre barn. Hur vi ska jobba med talraden till hösten är ännu inte klart. Det får vi prova när skolan är igång igen. Det är nästan så man bli lite sugen att komma igång. Med namnlappar i storlek med våra markeringar skulle vi också kunna använda dem i anslutning till tallinjen. Jag säger som Madicken som älskade sitt första skolår:

– Åh, att det måste vara sommarlov!

Att arbeta med praktiskt material inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 2010). Detta gynnar alla barns taluppfattning och förståelse för ämnet och inte minst barn med inlärningssvårigheter enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla. Mer konkret matematik kan du hitta här på sidan om du söker på matematik. I förskoleklassen arbetar vi i stort sätt alltid med konkreta representationer. Men det är något som vi med fördel kan göra även högre upp i åldrarna.

Lämna ett svar